One-stop

Wij kunnen ondernemers en ondernemingen volledig ontzorgen bij de juridische aspecten rondom de volgende kwesties.

Handels- en contractenrecht

(Commerciële) contracten en algemene voorwaarden
Debiteuren en incasso

Ondernemingsrecht

Opzetten en aanpassen vennootschappen en andere rechtspersonen
Fusies, overnames en samenwerkingen (onder andere due dilligence-onderzoek)
Financiering en (zakelijke en persoonlijke) zekerheden
Aandeelhouders en bestuurders

Intellectueel eigendoms- en reclamerecht

Merkregistraties
Auteursrechten
Reclamerechten

Vastgoed- en bouwrecht

Projectontwikkeling en (ondergrondse) bouw
Aanbestedingen (nationaal en Europees)
Publiek-private samenwerking (pps)
Ruimtelijke ordening
Milieuverontreiniging
(Ver)huur

Arbeidsrecht

CAO’s en arbeidsvoorwaarden
Sociale verzekeringen
Reorganisaties
Collectief en individueel ontslag